Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentiem un viņu pasniedzēji pulcējas Ratniekos - Datorzinātņu dienās 2013
LU Nomas daļa
05.08.2013.

Šodien, LU sporta un atpūtas kompleksā „Ratnieki” sākas LU un LMT Datorzinātņu dienas. Konference datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju studentiem un viņu pasniedzējiem notiks no 5. līdz 8. augustam. Tās mērķis ir apmainīties ar Latvijā notiekošo pētījumu rezultātiem un veidot jaunus kontaktus, kā arī popularizēt zinātni studentu vidū.

Pasākuma paraugs ir Igaunijas "Teorijas dienas", kas ir gandrīz divdesmit gadus ilga tradīcija, kuras pastāvēšanu nosaka praktiska nepieciešamība – pētījumi datorzinātnē notiek gan Tartu, gan Tallinas universitātēs un attāluma dēļ tieša komunikācija un diskusijas par pētījumu rezultātiem ikdienā nav iespējama. Tāpēc divas reizes gadā tiek organizēta trīs dienu konference, kurā piedalās lielākā daļa Igaunijas datoriķu, lai uzstātos un prezentētu pusgada laikā paveikto.

Divas reizes – 2008. un 2010. gadā arī Latvijai ir bijusi iespēja smelties pieredzi no ziemeļu kaimiņiem, jo konference tika organizēta kā Latvijas-Igaunijas kopīgas Teorijas dienas. Izaicinājumi, kas saistīti ar zinātnisko grupu savstarpējo komunikāciju, Latvijai ir pat aktuālāki nekā Igaunijai. Vai mēs visi zinām, ko dara zinātniskās grupas LU, RTU un TSI, pat nerunājot par datorzinātnes aktualitātēm ārpus Rīgas, piemēram, ViA vai VeA?

Vairums konferences referātu ir studentu lasīti, tādējādi gan nostiprinot datorzinātnes attīstību un jaunas pētnieciskās paaudzes rašanos, gan ļauj studentiem popularizēt savu pētījumu rezultātus un gūt uzstāšanās pieredzi. Ja ir daudz referātu par kādu specifisku jomu, tad parasti tiek iekļauta arī garāka lekcija, kuru lasa šīs nozares speciālists.

Pirmās „LU un LMT Datorzinātņu dienas” notika 2011. gadā un pulcēja 65 dalībniekus no astoņām Latvijas un divām ārvalstu augstskolām. Konferencē tika pārrunātas kvantu skaitļošanas, bezvadu sensoru tīklu, satelītu novērojumu, bioinformātikas, procedurāli ģenerētās datorgrafikas, datu drošības un citas tēmas. 2012. gadā konferencē piedalījās jau 73 dalībnieki. 

 

Pasākuma aktualitātēm var sekot līdzi @DatZdienas